Policie ČR - www.policie-čr.cz Přeskočit na hlavní obsah | Přeskočit na navigaci
Klíčová slova webu

Policie České Republiky, hledané osoby, pátrání po osobách, FBI, městská policie, Stb seznamy, bodové hodnocení, přestupky řidičů, dopravní nehody, autonehody, zákony, CIA, policejní sbory v zahraničí, kriminalistika, přestupky, policejní aféry, INTERPOL, policista, pátrání, POLICIE ČR

Policie: 158   |   Hasiči: 150   |   Záchranná služba: 155   |   Tísňová volání: 112   |   Městská policie: 156

Navigace

Anketa

Považujete za správné zavedení povinnosti užívat zimní pneu?


ETICKÝ KODEX POLICIE ČR

Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat.

1. Cílem Policie České republiky je:
chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.

2. Základními hodnotami Policie České republiky je:
profesionalita, nestrannost, odpovědnost, ohleduplnost, bezúhonnost.

3. Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je:
• prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci s veřejností, státními a nestátními institucemi
• chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost
• uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin všude tam, kde nedochází ke střetu se zákony
• při výkonu služby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat princip volného uvážení
• používat donucovacích prostředků pouze v souladu se zákonem; nikdy nezacházet s žádnou osobou krutě, nehumánně či ponižujícím způsobem
• nést odpovědnost za každou osobu, která byla omezena Policií České republiky na osobní svobodě
• zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při služební činnosti
• zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou činnost u jiných příslušníků Policie České republiky, odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu služby
• zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů

4. Závazkem vůči ostatním příslušníkům Policie České republiky je:
• usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci
• dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty, respektování zásad slušného a korektního jednání; jakékoliv formy šikanování a obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny
• netolerovat ani nekrýt podezření z trestné činnosti jiných příslušníků Policie České republiky a trestnou činnost neprodleně oznámit; stejně tak netolerovat ani jiné jejich protiprávní jednání či jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem Policie České republiky

5. Osobním a profesionálním přístupem příslušníků Policie České republiky je:
• nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon
• chovat se bezúhonně ve službě i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali Policii České republiky svým jednáním, vystupováním i zevnějškem

Každý příslušník Policie České republiky, který jedná v souladu se zákonem a Etickým kodexem Policie České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž bezpečnost chrání i s nasazením vlastního života.

Zdroj: Internet - Ministerstvo vnitra Čr
Aktualizováno: 15.3.2007


Vyhledávání

Aktuálně na webu

Chcete reagovat na některý článek, událost, chování policistů? Ke každému článku můžete přidat vlastní komentář. Více informací »

Reklama


Reklama