Policie ČR - www.policie-čr.cz Přeskočit na hlavní obsah | Přeskočit na navigaci
Klíčová slova webu

Policie České Republiky, hledané osoby, pátrání po osobách, FBI, městská policie, Stb seznamy, bodové hodnocení, přestupky řidičů, dopravní nehody, autonehody, zákony, CIA, policejní sbory v zahraničí, kriminalistika, přestupky, policejní aféry, INTERPOL, policista, pátrání, POLICIE ČR

Policie: 158   |   Hasiči: 150   |   Záchranná služba: 155   |   Tísňová volání: 112   |   Městská policie: 156

Navigace

Anketa

Používáte ve vozidle antiradar?

ano
2579 hlasů v anketě 2579
ne
3770 hlasů v anketě 3770

Považujete za správné zavedení povinnosti užívat zimní pneu?


Volná místa u Policie

Jak se stát policistou

Mezi základní podmínky pro přijetí uchazeče patří:
• občanství ČR
• věk nad 18 let
• bezúhonnost - prokazuje se opisem z evidence Rejstříku trestů. Uchazeč nesmí být uznán vinným z úmyslného trestného činu, trestného činu z nedbalosti, z přestupku nebo jiného správního deliktu, jestliže jeho jednání při spáchání tohoto trestného činu je v rozporu s požadavky kladenými na policistu
• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
• fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
• není členem politické strany nebo politického hnutí
• nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

Přijímací řízení

Přijímací řízení zahájí policie s uchazečem, který doručí písemnou žádost o přijetí a splňuje výše uvedené podmínky. Při osobním pohovoru předkládá uchazeč následující doklady – občanský průkaz, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, u uchazečů, kteří dříve podléhali branné povinnosti se vyžaduje vojenská knížka z důvodu zápočtu praxe a sociální evidence. Dále se předkládá životopis, vyplněný osobní dotazník, rodný list a doklad o dosavadní praxi včetně vojenské služby. Nezbytný je i jeho souhlas s poskytováním a zpracováním osobních údajů.

Přijímací řízení obvykle trvá tři měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídku.

Psychologické vyšetření
• je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby.

Prověrka z fyzické zdatnosti
• se skládá ze člunkového běhu na 4 x10 metrů, z běhu na 1000 metrů, z celomotorického testu a cvičení kliků

Zdravotní prohlídka
• Komplexní zdravotní prohlídku podstoupí uchazeč v určeném zdravotnickém zařízení.

Uchazeči jsou dále seznámeni s veškerými podmínkami služby, s finančními podmínkami a pravidly výkonu služby. V den nástupu skládá policista služební slib a jeho podpisem vzniká služební poměr policisty.

Slib policisty

“Slibuji, na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.”

Pokud máte zájem o práci u Policie ČR, jste odvážní, sportovně založení, máte smysl pro spravedlnost a splňujete shora uvedené základní podmínky informujte se na příslušném personálním oddělení

Plechové disky
Plechové disky a levné pneu - také jako komplety s pneumatikami

Vyhledávání

Aktuálně na webu

Chcete reagovat na některý článek, událost, chování policistů? Ke každému článku můžete přidat vlastní komentář. Více informací »

Reklama


Reklama